Kozmetik Sektörü için Saha Satış Programı

Ülkemizde ve dünyada her geçen gün büyüme gösteren kozmetik sektörü, özellikle pandemi sürecinde daha fazla rağbet görmeye başlamıştır. Bunun en önemli sebeplerinden biri sosyal medya, diğeri ise ihracatın artmasıdır.

Sabun, dezenfektan ve benzeri hijyen ürünlerine karşı talebin yoğunlaşması kozmetik sektörünü canlandırmış, bu da hem ürün çeşitliliğini hem de rekabeti artırmıştır.

Buna bağlı olarak kozmetik sektöründe yaşanan sorunlar gündemi daha fazla meşgul etmeye başlamış, söz konusu problemler üreticileri, satıcıları ve tüketicileri etkiler duruma gelmiştir.

Kozmetik Sektöründe Karşılaşılan Sorunlar

Bu sorunların başında eksik sermaye gelir. Küçük yatırım sermayeleriyle kurulan firmalar için devlet destek ve teşviklerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan sektörde tecrübeli personel bulmak zor bir hâl almıştır.

Tesis yetersizlikleri de kozmetik sektörünün önemli problemlerinden biridir. Kurulan tesislerin standart ve etkili üretim yapabilme hususunda yeterliliğe sahip olmaması, kümelenme faaliyetleriyle çözüme kavuşturulabilir. Örneğin ortak laboratuvarların kurulması, ortak üretim alanlarının geliştirilmesi bu sorunun üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.

Bunların yanı sıra kozmetik sektörünün diğer sorunları şöyle ifade edilebilir:

Ambalaj, ekipman-makine sorunları; ÖTV problemi, kozmetik hammaddeleriyle ilgili denetim ve düzenleme olmaması, firmaların örgütlenme konusunda bilinçsiz olması.

Kozmetik Sektörü Saha Satış Programı

Satış personellerinizin daha verimli çalışması için gelişmiş bir saha yönetim programından yardım almanız gerekir. Çalışma hayatının bel kemiği olan pazarlama ve satış, bu otomasyonlar sayesinde daha kolay gerçekleştirilebilir.

İşletmenizin devamlılığı bakımından büyük öneme sahip olan saha satış programı, saha ekibinin daha rahat ve pratik çalışmasına olanak tanır.

Diğer taraftan yöneticiler, yapılan faaliyetleri saha satış programı sayesinde uzaktan kontrol etme imkânı bulur. Kısaca bu programlar; saha satış ekibinin merkez ofis ile entegre olarak çalışmasını sağlar.

Siz de firmanızı böyle modern ve profesyonel bir çözümden mahrum bırakmak istemiyorsanız Mobilrut saha satış programını tercih edebilirsiniz.

Ücretsiz Deneyin !

Herhangi bir kredi kartı bilgileri vermeden 14 gün boyunca tüm özellikleri ücresiz olarak deneyebilirsiniz.